Царевица Жито Зеленчуци  Свине Овце Крави Мелничар Минен управител  Калкулатор - жито

Калкулатори - мелничар

Калкулатор 1 - цена на брашното в зависимост от цената на ресурсите и предвидената печалба

Цената на една торба пшеница                         

Колко торби брашно смятате да произведете 

Очакваните приходи за един ден                      

 

Калкулатор 1 - приходите при определени цени на пшеницата и цена на брашното

Цената на една торба пшеница                         

Цената за една торба брашно                           

Произведени торби брашно