Царевица Жито Зеленчуци  Свине Овце Крави Мелничар Минен управител  Калкулатор - овце

Това е вашата ...                   първа ферма   втора ферма
Колко овцете смятате да отглеждате        
На кой ден смятате да заколите първата си овца 
Колко често смятате да стрижете овцете
Цената на която ще продавате вълната  
Цената на която ще продавате кожите  
Цената, на която смятате, че ще купите ножовете  
Интелект на работника, който стриже овцете   
Надница на работника, който стриже овцете    
Надница на работника, който коли овцете