Царевица Жито Зеленчуци  Свине Овце Крави Мелничар Минен управител  Калкулатор - свине

Калкулатор - свине

Това е вашата ...        първа ферма   втора ферма
Колко прасета смятате да отглеждате  
По колко дни смятате да ги отглеждате
Как ще ги храните      
Цената на която ще продавате продукцията
Надница на работника, който коли прасетата    
Цената, на която смятате, че ще купите ножовете 
Цената, на която смятате, че ще купите царевицата