Само за град Лом.
Таблицата съдържа данни за наличното количество риба в определените полета на градското езеро. За да добавите нова стойност кликнете на празно квадратче.
Полетата тук са разположени по същия начин, по който са разположени полетата на картата в играта.

Полето "Максимална стойност" показва максималната стойност от попълнените полета за всеки отделен ред. Ако полето е оцветено в зелено, това означава, че е намерен максималният възможен процент за съответният ред и по-нататъшното търсене е излишно. Ако цветът е червен, това означава, че максималният процент все още не е намерен.

Ако видите грешно попълнено поле ви съветвам първо да докладвате за него, а след това да го занулите и въведете вярната стойност.

Страницата е недостъпна между 00 и 03 часа GMT.
Моля, опитайте по-късно