Само за град Лом.
Таблицата съдържа данни за наличното количество риба в определените полета на градското езеро. За да добавите нова стойност кликнете на празно квадратче.
Полетата тук са разположени по същия начин, по който са разположени полетата на картата в играта.

Полето "Максимална стойност" показва максималната стойност от попълнените полета за всеки отделен ред. Ако полето е оцветено в зелено, това означава, че е намерен максималният възможен процент за съответният ред и по-нататъшното търсене е излишно. Ако цветът е червен, това означава, че максималният процент все още не е намерен.

Ако видите грешно попълнено поле ви съветвам първо да докладвате за него, а след това да го занулите и въведете вярната стойност.

19                                                                                                                                                                        
18                                                                                                                                                                        
17                                                                                                                                                                        
16                                                                                                                                                                        
15                                                                                                                                                                        
14                                                                                                                                                                        
13                                                                                                                                                                        
12                                                                                                                                                                        
11                                                                                                                                                                        
10                                                                                                                                                                        
9                                                                                                                                                                        
8                                                                                                                                                                        
7                                                                                                                                                                        
6                                                                                                                                                                        
5                                                                                                                                                                        
4                                                                                                                                                                        
3                                                                                                                                                                        
2                                                                                                                                                                        
1                                                                                                                                                                        
0                                                                                                                                                                        
Y/X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 МАКС. стойностДокладвай за грешно въведена стойност.

Изтрий стойността на дадено поле.