Важно! Всички ръководства можете да намерите на ето този адрес:

http://ordena.awardspace.com/viewforum.php?f=7  (нужно е първо да се регистрирате).

Един наистина добре организиран раздел с много подробни ръководства! Ако искате и ваш материал да намери място там, можете да се свържете с NightWatch или Theon (автор на почти всички от въпросните ръководства) в някой от двата форума - този на Ордена или този на играта.
Нови ръководства на тази страница няма да се публикуват.Някои от старите книги в библиотеката:

Основни насоки
Изисквания за ниво 1, примерен модел за развитие и няколко неща за нивите
[Полета] Поле с царевица
Ръководство - Ниво 3: Пътя на Църквата
[Полета] Зеленчукова градина
За воините - на английски език
Ферма за овцеРъководство - Ниво 3: Пътя на Църквата

- Учебни предмети и предварителни познания:


Онтологични науки, не изискващи предварителни познания. Следва да бъдат изучени преди преминаването към останалите


-Морални принципи на Аристотел
-Логика
-Създаването на света
-Познание за битието
-Римската църква: организация и история

Други онтологични дисциплини:

Опитайте да постигнете седемте добродетели и петте онтологични дисциплини по-горе, преди да започнете
минаване на нива над 70%

-Онтология: наука за битието.
-Теология: наука за първопричините


Стандартна граница: 60%
Първо ниво на развитие: 70%
Предварителни познания: Познание за битието 100%

Добродетелите:

ПРепоръчително е да прочетете съответните книги по веднъж-дваж преди да достигнете 50% и преди завършване на курса,

-Доброто
-Добродетелта
-Умереност
-Справедливост
-Приятелство
-Удоволствие и наслада
-И нещо седмо. Може би седмото небе. Или още по-добре: седмият син на седмият син Wink

Стандартна граница: 20% (в общия случай) or at 50% (за студенти по теология, които са получили
тези добродетели при вдигане на нивото)


Първо възможно повишаване: От книгите
Предварителни познания: Морални принципи на Аристотел на 100%, Гръцки at 51%, четене на книга.
The good: Book I – The good and happiness
Добродетелта: Книга II – Добродетелта, Книга IV – Прояви на добродетелта.
Умереност: Книга III – Смелост и умереност
Справедливост: Книга V – Справедливост
Приятелство: Книга VIII – Приятелство
Други добродетели: Няма известни книги засега
При наличието на предварителни познания четененто на книга , позволява достигането на ниво на познание до 20 %,
ако то е било под тази граница, а ако нивото на познание е 20% се достига до 50%.


Първо възможно повишаване: от посещаване на уроци
Предварителни познания: Морални принципи на Аристотел на 100%, Римската църква: организация и история - на 100%

II- ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ТЕОЛОГИЯ

Базовите предмети са Морал и Логика - пръв приоритет е достигането на 100% в двете науки. (това са около 50 дни
при учене без преподавател и 25 с учител. За благородници сътоветно 25 и 12)

Т.е. дотук ще сте постигнали първо образоваетлно ниво и ще сте прекарали между 1 и 3 месеца в учене.

Нататък процесът зависи донякъзе от възможните програми за обучение:

Може да се заемете с изучаване на нова дисциплина: примерно "Познание за битието", "Създаването на света",
"Римската църква: организация и история". Това става чрез уроци в университета, чрез четене на книги или чрез
развивване на добродетелите до 50%

Както и да е, ще ви се наложи да свръшите и двете неща....

Създаването на света или Познание за битието не са задъложителни за развиване на добродетелите, но
най-добре ги изучете до 100% защото тогава ще можете да преподавате по тях и да изкарвате доходи
за дългото си и усърдно обучение....

Та като втора стъпка вие сте изучили 3 научни дисциплини, изчели сте пет книги по два пъти. (Някои педанти биха се заяли за
срока на обучение относно студентите получили заложби при вдигането на ниво, ама пък какво са 2 дни съизмерени с живота на
вечния студент) Долу-горе това отнема от 45 до 85 дни за благородници.


Сумарно, от началото на своето обучение дотук ще сте прекарали между два и осем месеца в унивреситетските зали.

После, заемете се да достигнете 100% в Римската църква и развийте една добродетел до 50 % чрез четене на книга (или чрез
самостоятелна работа, ако ви се е паднал кофти късмет, да няма книга за тази добродетел) за да можете да навлезете после в дълбочина
в тази добордетел.


Като цяло трябва да развиете 5 добродетели до 50% и 2 до 100%

Това ще ви отнеме между 110 и 225 дни, съответно 55 - 110 дни ако сте благородник.

А от началото на обучението до края на този етап ще са изминали между 4 и 16 месеца.

С това ще сте получили всички предварителни познания за последните две останали ви научни дисциплини вече ще сте готови да се заемете
заемете с тях:

-Онтология: Наука за битието.
-Теология: наука за първопричините

Изучаването им отнема между 50 и 100 дни (съответно 25 - 50 за благородници)

От началото на обучението до края на този етап ще са изминали между 5 и 20 месеца.


Автор:

2007-10-06 11:36:57