Важно! Всички ръководства можете да намерите на ето този адрес:

http://ordena.awardspace.com/viewforum.php?f=7  (нужно е първо да се регистрирате).

Един наистина добре организиран раздел с много подробни ръководства! Ако искате и ваш материал да намери място там, можете да се свържете с NightWatch или Theon (автор на почти всички от въпросните ръководства) в някой от двата форума - този на Ордена или този на играта.
Нови ръководства на тази страница няма да се публикуват.Някои от старите книги в библиотеката:

Основни насоки
Изисквания за ниво 1, примерен модел за развитие и няколко неща за нивите
[Полета] Поле с царевица
Ръководство - Ниво 3: Пътя на Църквата
[Полета] Зеленчукова градина
За воините - на английски език
Ферма за овцеФерма за овце

ФЕРМА ЗА ОВЦЕ

Отглеждането на овце ще ви носи продукция от кожи и вълна, които се използват от шивачите за ушиването на дрехи.

Продължителност на живота:

Възраст в дни - вероятност да умрат
7 дни - 8%
8 дни - 10%
9 дни - 12%
10 дни- 18%
11 дни- 25%
12 дни- 30%
по-стари - 35%

Закупуването на овца ще ви струва 35 жълтици. Самото закупуване се извършва директно от фермата. За целта на животновъдния пазар трябва да има овце. Ако не може да си купите овца се обърнете към шерифа на Графството. В една ферма може да имате максимално 4 овце /ако фермата ви е 2-ро поле също са 4-ри/.

• Овцете живеят около 10 дни, след десетия ден се покачва шанса да умрат. Разбира се не е изключено да ви умре овца и по-рано.
• Овцете се стрижат на 4 и на 3 дена след ден 0. Ако наемате работник с интелигентност 20 точки, ще получавате по 2 кълба вълна от овца (ако стрижете овцете на 4 дни) и по 1.5 кълба вълна (ако стрижете овцете на 3 дни). За един ден стрижете всички овце в една ферма (независимо от броя им).
• Овцете се хранят с трева, която е безплатна (природен ресурс), тоест не се налага да плащате за храна. Необходимо е да храните овцете всеки ден.
• При клането на овцете наемайте хора с 0 сила за 17жълтици. За един ден може да заколите само една овца, за това е добре да започнете клането от 9-тия ден. Броят кожи, които ще получите като заколите една овца, в зависимост от нейното състояние:

Умираща=0, Кокалеста=1, Кожеста=2 ,Нормална=3, Месеста=4, Закръглена=5, Дебела=6, Прекалено пълна=7, Американски-тим =8+

Забележка* /Овца която порасне 3 пати ще ви носи + 3 кожи, а овца която порасне 2 пъти +2./

ВАЖНО: За да заколите овца задължително трябва да имате нож в домашния инвентар. Препоръчително е да имате 2 ножа, защото по време на коленето единия може да се счупи.


Схеми за отглеждането на овце:

Схема 1
Ден 0 купувате 4 овце по 35жълтици
Ден 1 хранене
Ден 2 хранене
Ден 3 хранене
Ден 4 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 8 кълба вълна.
Ден 5 хранене
Ден 6 хранене
Ден 7 хранене
Ден 8 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 8 кълба вълна.
Ден 9-ти, 10-ти, 11-ти, и 12-ти колите по една овца и храните всеки ден останалите.

Схема 2
Ден 0 купувате 4 овце по 35жълтици.
Ден 1 хранене
Ден 2 хранене
Ден 3 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 6 кълба вълна.
Ден 4 хранене
Ден 5 хранене
Ден 6 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 6 кълба вълна.
Ден 7 хранене
Ден 8 хранене
Ден 9 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 6 кълба вълна.
Ден 10 хранене
Ден 11 хранене
Ден 12 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 2 или 3 кълба вълна ( в зависимост от броя овце).
Ден 13 хранене – Колите, ако е останала жива овца. Smile

Схема 3
Ден 0 купувате 2 овце по 35жълтици
Ден 1 хранене
Ден 2 хранене
Ден 3 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 3 кълба вълна. Купувате 2 овце по 35 жълтици.
ВАЖНО: Купувате овцете след като сте наели човек за стригане.
Ден 4 хранене
Ден 5 хранене
Ден 6 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 6 кълба вълна.
Ден 7 хранене
Ден 8 хранене
Ден 9 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 6 кълба вълна.
Ден 10 хранене – Колите 1-вата овца.
Ден 11 хранене - Колите 2-та овца
Ден 12 хранене - Наемате човек с интелект 20 за стригане . Получавате 3 кълба вълна.
Ден 12 хранене – Колите 3-тата овца.
Ден 12 хранене – Колите 4-тата овца.

Коментар*: Тази схема на отглеждане е по-добра от гледна точка на коленето на овцете. Тоест снижава вероятността те да умрат преди да сте ги заколили и дава по-голяма продукция от кожи.


Автор: Picha95

2007-12-11 15:25:16