Чрез тази страница можете да следите населението на даден град. Избирате града, а след това - две дати. Прави се сравнение между двата записа за съответните дати и се дава информация кои играчи са напуснали града, кои са новодошлите, какъв е техният брой, както и броят на новодошлите с 0 опит (предполага се, че това са новородените). Освен това всеки може да прави записи като копира информацията за града.Моля, изберете град: