Литургии:

За ритуалите
В памет на
Налози за грехове
Отчет за изминалата година
За лакомията
Дяволските изкушения или как дявола тълкува заповедите на Джаа
10-те заповеди на Джаа към кутловчани
За приятелството
Музикална
За прекомерната любов към жълтичките , мошенничеството и ща
Кутловишко шушукане
Литургия в рима
Семейните ценности
За кутловските мъже и ергени
За греховете на енориашите в кралството
За кметовете и кандидаткметовете
За чаровната кутловчанка
За слъгването
За зяпането по чужди булки и моми
За разбойничеството и кражбите
Начални напътствия на MaglinaЗа приятелството

2007-11-25 20:42:17

И един прекрасен ден, след като свърши занятието си в училището, учителят се върна у дома си, легна и умря. Работата се свърши благополучно. Е, всичко е тленно!
Излезе душата на бедния учител, остави безжизненото, сухо тяло и седна на вратата да чака небесни пратеници да я приберат, за където и е мястото - за рая или за ада.
Чака душата, чака, а никой не иде.
"Каква е тая работа? - мислеше си тя, седнала на училищния праг. — А, благодарим - аз знам и да се върна."
Но тя погледна сухото мъртво тяло, което преди малко крепеше, и разбра, че няма да бъде много щастлива, ако се върне. Пак да заскита от село на село, пак кредитори, пак кметове, пак калове, студове...
И душата почна по-силно да негодува:
"Каква несправедливост. Да ме държат тука, да чувствувам миризмата на това мършаво тяло, което тъй глупаво се е проснало там и което ме мъкна цели години със себе си, за да ме храни само с мечти и идеали. Наситих се. Друг свят съм мечтал, в друг свят минавам. Де да видим там как я карат! Или как ще съм принуден да пращам дописки по вестниците."
Душата затрепера от яд и студ.
Беше зима. Сух помръзнал сняг покриваше всичко. Синя студена мъгла бе се свила като плащ над поля и гори и дърветата скърцаха от скреж. Жива душа се не мяркаше по пътищата.
Но ето че нейде из мъглите се зададоха тичешком двама непознати пътници. Те вървяха тъй бързо един след друг, че наоколо им се вдигаше вихрушка от снежен прах.
"Бре! - рече душата на себе си и изтръпна. - Дали не иде инспекторът? Уредихме я! Днес е делник, а като посети училището, ще го намери пусто! Де е даскалът? — Умря! Как тъй умря без отпуска? И ето ти мъмрения, глоби, уволнения ... Но сега ми е все едно."
Душата още не беше се опомнила от страх и ето че двамата пътници стигнаха.
Това бяха Ангелът и Дяволът. Те едвам дишаха от умора.
Учителят направи кисело лице и не иска даже да се ръкува.
— Извинявай, драги приятелю - обърна се към него Дяволът съвсем свободно и по другарски. — Ние закъсняхме и те оставихме да студуваш... Ангелът е крив за това. Даскалските души, казва, са научени да търпят. Тук-таме има някои по-нетърпеливи, висши чиновници, знаеш, сърдят се, ако не услужиш навреме. Нека, казва, тях приберем по-напред. Добре, казвам, защо не? У, че като ме повлече!
Дяволът почна да се смее, колкото може, и да трие помръзналите си ръце.
На душата се хареса това.
"Виж какъв симпатичен господин бил това Дяволът - помисли си тя, - пък ни го рисуват опашат, рогат и не знам още какъв! Ей че веселяк!"
— Приятелю, аз бих желал да се запознаем. И учителската душа си протегна ръката.
— О, че ние се познаваме - рече Дяволът, като му я стисна, и пак почна да се смее от сърце.
— Как бих запушил! - рече учителят. — Имате ли тютюн?
— Заповядай - каза Дяволът и му подаде една цигара. — Нищожно нещо, но все пак удоволствие докарва, а?
И той пак почна да се смее весело и безгрижно.
— Момче, не лъжи се! - обади се наставнически Ангелът, който стоеше настрана, замислен, мълчалив и със свити криле. Гласът му беше строг, а лицето имаше заповеднишко изражение, като на иякой началник на отделение от министерството.
— Бъди по-учтив, господин Ангеле - рече душата, — аз не съм момче, аз съм доста възрастен, както виждаш!
— На - рече Дяволът, като посочи Ангела, — такива са те, ангелите. За две пари самостоятелност няма, а говори началнически. Те се гордеят с това, че са божи служители. Те са слуги и нищо повече. Ние, дяволите, сме друга работа, ние сме волни — там е нашата сила.
Тия думи се харесаха на душата.
— Много ми се нравиш, господин Дяволе! - каза тя.
— И така, приятелю, да вървим! - каза и Дяволът. — Седни ми на крилете!
— Не! - възпротиви се Ангелът. — Той е от съмнителните. Трябва да му се прегледа сметката. Той е толкова страдал! Може да излезе праведник!
— Да, аз много страдах - рече душата.
— Знам, че си страдал - възрази Дяволът. — Вие хората сте много глупави. Все със страданията си обичате да се хвалите. Похвали ми се с нещо друго, нещо, което си завоювал, което си прескочил, което си придобил с могъществото си, с - усилието на волята си! А вие? — Да, аз много страдах, аз много теглих! Пьк туй ангелите, все сметки, все сметки! Човек умира, за да се отърве от сметки, а те пак сметки.
— Поне тук да ни оставят на мира и да ни отърват от тая сметки — додаде душата, на която тъй много се харесаха думите на Дявола, когото тя гледаше вече с възхищение.
Ангелът отвори големия тефтер, в който дълго се взира, и заговори пискливо, като селска учителка:
— Ти, даскале, си праведен и аз ти заповядвам да дойдеш след мен в рая!
— Заповядваш ми, а? — рече иронично душата. — Това "заповядвам" издава ясно стражарската ти душица... Такива душици аз много мразя!
— Ти си за рая, праведниче, и трябва да дойдеш!
— Какво ли има в тоя ваш рай, та лъжете хората — каза Дяволът.
— Всичко, каквото поискаш! Из реките мед и мляко тече, всякъде е ясно, светло, чисто. Всякой знае всичко, там няма нищо тайно за човешкия ум.
— Виж го, даскале, ти него с какво ще ми се похвалис мед и мляко! — засмя се Дяволът. — С тия работи, приятелю, може да се похвали всеки богат човек на земята. Мед и мляко! Че в това ли се заключава шастието на човека? Всичко било ясно, всичко светло, всичко явно! Човешката душа без тайното, без тъмното, без неузнаваемото не може да живее щастливо. Тя е повече горда, отколкото я знаят на небето. За нея е нужно тъмнина, защото тя иска да стане слънце. Човек се бори с една стена, направена от гатанки. И без тая борба той не може да живее, драги мой, ще загине, ще хване мухъл... Вие в рая сигурно не знаете що е мухъл. Помириши някой стар професор, ще узнаеш какво нещо е то.
Дяволът почна да си трие ръцете от студ, да подскача и да подсвирква с уста.
— Както се види, студено ви е? — попита го учителят и добави: — И мен ми е студено.
— Пък ангелчето даже се е изпотило — отговори Дяволът и се подсмя лукаво към Ангела.
— Пак ще се оплача от тебе на дяда Господа — рече ангелчето и се разплака от яд — Чакай да видиш! С тия философии ти разбърка ума на толкова си прости души.
— Ето ги - рече Дяволът, — робски душици! Само песнички пеят на своя господар, слугуват му и правят доноси. Нищо друго не знаят, па обидит ли ги малко,. разплакват се.
Дяволът пак почна да подсвирква и да се смее.
— Е, драги ми - потупа той по рамото плачущето ангелче, — аз никому не се оплаквам и никой не ми се оплаква! Ето ме на — сам господар, сам слуга! Свободен като вятър. Трам-тара-ра, рам, ра-рам! — запя той и се обърна към душата: — Учителю, хайде, върви с мен, остави това сантиментално ангелче!
— При вас наистина ли ще бъда свободен като вятър? — попита учителят.
— Разбира се! - отговори Дяволът. - Това е нашнят принцип — да направим всичките хора свободни! Благодарение на ангелите земята е натежала от нещастници и роби.
— Ще мога ли да говоря там каквото си искам? Такова ... партии, вестници, политика? — попита въодушевено душата.
— И-и, пък ти! - запуши му Дяволът с ръка устата. — Хайде!
— Хайде - извика учителят.
— Стой, ти си праведник! Не ходи с него! — извика ангелчето.
— Махни се! - шибна го презрително душата и като скочи на демонските криле, полетя в пространството водно и весело като вятър.
Откъс от Душата на учителя /Елин Пелин/

Добре дошли в храма Джаа,
Този поучителен разказ е пример за това да пазим душата си от изкусителните думи на фалшиви приятели , да подбираме правилните хора за такива , и най-важното да държим на тях.
Днес реших да ви поговоря за нещо много свято и се надявам тази проповед да стигне до сърцата ви. Защото дори Джаа като му казах за какво ще ви говоря, наведе смирено глава и си даде благословията без думи, само с поглед. Искам да ви поговоря за любовта и обичта.
Хихикането от последните редове в храма не е много уместно.

Аз няма да говоря само за любовта между мъж и жена /не че тя не е свята де ама, за нея друг път/ . Ще говоря за обичтта между хората, като човешки същества./ между комшии и приятели/. За приятелството като цяло.

За мен като попеса на Кутловица е много ценно това, че в града ни вече има доста приятелски отношения. Ще бъде още по ценно ако те се запазят и не се повлияят от фактори, които целят само да им навредят.
Не веднъж съм казвала, че Кутловица е град на нашите мечти- Моите и твоите Кутловчанино.
Всеки мечтае и се нуждае от любов и приятели. Всеки има нужда от ласка и приятелска подкрепа в определен момент. Пожелавам ви винаги да има приятелско рамо на което да се облегнете когато ви е нужно..
Няма по висше чувство от любовта. Това е чувството, което Джаа е заложил в сърцето, душата и главата на всеки човек. Почитайте хората, които ви обичат, било родители, деца или пътник дошъл от друг град.
Уважавайте чувствата на другия, дори и да не ги споделяте. Бъдете приятели с другите и така ще бъдете в мир със себе си. Защото няма по хубаво нещо от човек, който е в душевен мир със себе си.

Тук ще цитирам нещо старо и познато но много важно:
Налей ми чаша старо вино, стари мой приятелю.
Махни с ръка и дай нататък; злото забрави.

И ако проповедта ви се е сторила скучна /надявам се, че не е така/, то не е защото бъчвите бяха пресъхнали /знайно вече защо/, а защото искам да ви накарам да се замислите. И най вече да оцените колко е прекрасно да имаш приятели и хора, които да ви обичат.

Сега пийнете по една чашка и да се насладим на музиката от хора на берлинските момчета:
http://uk.youtube.com/watch?v=IB8gVc4xij0
_________________Напишете коментар / прочетете коментарите (1)